یه کبوتر توی ذهنت میزنه بال به بالا***یه کمی دورتر از تو ساخته آشیون فردا


شاخه آرزوی شیرین میبینه میشینه اونجا***واسش هیچ چیزی مهم نیست بی خیال غم دنیا


به خدا سپرده کارش بی قفس رها و آزاد***واسه هیچ مشکلی هرگز نزنه ناله و فریاد


کاش یه روز منو تو باشیم جای اون کبوتر شاد ***نمونیم توی قفس ها بمونیم رها و آزاد


واسه هر مشکل کوچیک نگیره دلامون از هم***دو سه روز عمر دنیا نشه سینمون پر غم


کاش بشه بمونیم آروم نباشیم همیشه شاکی***بسازیم رویایی زیبا بشیم از زندگی راضی


ولی تو واقعیت هامون پی رویا نمیگردیم***همه چی سخت گذشته خودمون خدای دردیم


یا یه کوله باری از غم همیشه رو پشتمونه***یا که ناله های عالم از دهانمون روونه


این یه قانون شده بینی همیشه نیمه خالی***دلتو ببندی هر روز به یه خواسته پوشالی


کاش یه وقتایی بشیم رد از خود و خیال واهی***بگذریم از سینه غم نمونیم تو این سیاهی


آرزوم یه روز آدم ها بگیرن کنار هم جون ***عاشق همدیگه باشن مثل عشق گل به گلدون