من میدونستی یه آدم مریض تنها باشه راحت تره تا این که پرستاری بالا سرش باشه مهناز دیوونه شدی یا میخوای منو دیوونه کنی چرا این حرفا رو میزنی ها من خب تنها باشن هر وقت دوست داشته باشن گریه میکنن خالی میشن کسی باشه روشون نمیشه مهناز فقط به خاطر همین پس راحت ترن نه وقتی یکی باشه میتونه شادت کنه کلا توجه حال آدمو خوب میکنه تو شلوغی باشی حتی اگه با همه غریبه باشی خیلی بهتر از تنهایی به نظر من آدم مریض نباید خودشو تنها کنه یا دیگران تنهاش بذارن تنهایی مخربه من پس چرا من حالم فرقی نمیکنه وقتی تنهام یا تو جمعم یعنی من سالمم یا کاملا تخریب شدم