دست و لبخند ات کنار من طبیعی نیست
گرمی و صدای ات برای من طبیعی نیست
از کجا آمدیی فرق تو با آدم چیست
اینجا برای موجودی مثل تو طبیعی نیست
جنس نگاه و موی ات از چیست
لذت شانه و لب ات از چیست
این همه صفات زلال تو طبیعی نیست
تو نباشی من عادت کرده چه کنم
با خودم بی تو چگونه سر کنم
زندگی بی تو که زندگی نیست
هر چند که قول تا ابد ماندن دادی
ولی این فکر پلید از ذهن من پاک شدنی نیست
وای به حالم اگه روزی برسد که صدای تو نیست