ستاره ی شبای من تو هستی  ****  خورشید میخوام چیکار وقتی پیشم نشستی

مهتاب و ماه و آسمون ،زیبایی رنگین کمون ****   گم شده تو نگاه تو عظمت این کهکشون

تنهاترین مرد زمین امشب دوباره من شدم **** عاشق ترین قلب خدا امشب دوباره خم شدم

احساس من به عشق تو هرگز یه لحظه کم نشد ****  یک لحظه هم نگاه تو عاشق این دلم نشد

سنگینیه رفتارتم مثل چکش تو سر شده **** چشمای بی قرار من دنبال یک نظر شده

هربار نگاهت میکنم یک دنیا عاشق تر میشم **** تموم لحظه هام تویی از نگاه به تو سیر نمیشم

تو تموم خاطرهام یه پای ماجرا تویی ****  لحظه به لحظه پا به پا با من قدم تو میزنی

خیال تو توی شبا تسکین قلب خستمه ****  نگاه به آینده بی تو به زندگیم غم میزنه

ستاره ها تو این شبا پیش تو نوری ندارند ****  خورشید ها رو به روی تو نمی تونند سو بزنند

بازم منو خط میزنی از تو خیالات خودت  ****  هر کاری میکنی  بدون من شدم عاشق دلت

بخوای نخوای اسیرتم پامو کنار نمیکشم  ****  حتی شده به خاطرت دنیا رو آتیش میکشم