یادگاری

همه چیز اینجاست

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

با زندگی باید زندگی کرد

مهدی نیست که بیاید
خدا نیست که بشنود
جهنم نیست که بترسید
بهشت نیست که بشتابید
گوش و چشم باز کنید
دست به دعا نباشید
که دین چیزی به جز تلف کردن وقت نیست
که در سوگواری و سینه زدن سودی نیست
دنیای دیگر نیست
در این دنیا زندگی کنید
قدر لحظه بدانید
که عمر خیلی کوتاه است
به طبیعت دست رفاقت بدهید
تا که لذت را حس کنید
به حیوان گر توجه نمیکنید
به او کتک و فحش نرسانید
با زندگی باید زندگی کرد
یک عمر را باید صرف زندگی کرد
۳۰ شهریور ۹۵ ، ۰۵:۵۶ ۲ نظر
فریدون حیدریان

خاطره

قدم با سیگار
گریه با گیتار
درد و دل با خودکار
عشق بازی با رویا
چه زندگی تلخ و سردی
چه کنم با دلتنگی
نیا سراغم خاطره لعنتی
پاییزیم نکن زمستانیم
آرزویم به آرزویش رسید
کویر شدم تا به دریا رسید
میفهمی خورشید من از من دوره
این گره واقعا گره کوره
پایان راه همین جا است
سایه مرگ همین جا است
سر به سرم نذار
هیزم روی آتشم نذار
برو برنگرد
به خانه من سر نزن
من که خاک زیر پای همگانم
بیهوده خود را خسته نکن
آتش گرفته دیر یا زود خاکستر میشود
۱۶ شهریور ۹۵ ، ۰۴:۲۴ ۰ نظر
فریدون حیدریان

ابراهیم بت ساخت

هرکه به سیاست رسید چاپید
دستش تا جای که رسید قاپید
پشت اسلام و دولت سنگر گرفت
هر که حرف حساب زد نفسش را برید
مثل ابراهیم که بت شکست
و بعد بت ساخت
نشستن دور هم ماه ما را گاز میزنن
دیدین سر قبر آرزوهای ما ساز میزنن
این ها نعل خر مرده را هم میکشن
اگر مقدور باشد آسمان را هم میخورن
مثل مار به دور شادی های ما میپیچن
این ها قبل از سجده به میز ریاست
مثل بلبل وعده های فراوان میدهن
اما وقتی خرشان ز پل بگذرد
فقط جیب خود را میبینن
۰۷ شهریور ۹۵ ، ۰۴:۵۱ ۱ نظر
فریدون حیدریان