نام:فریدون

نام خانوادگی:حیدریان

تحصیلات:دیپلم

شهر:نیشابور (قدمگاه رضوی)

تماس:sharrr6@gmail.com
شاید یه مدتی عاشق بودم
 عاشق رپ،فوتبال،یاس
 متولد فروردین،آرومم وآروم