لب تو کهنه شراب
سایه تو زیبا سراب
صدای تو شیرین ترین نوا
چشم تو ناب ترین دریا
دست تو باران مهر و صفا
گیسوی تو خاموشی درد و بلا
آغوش تو لالایی غم ها
لبخند تو خدای خوبی ها
دندان تو مروارید میان صدف
ابروی تو رنگین کمان میان آسمان
دل من دیوانه بی مثال
چشم من باران بی شمار
دست من پوسیده از بی وفای دست تو
لب من بیمار شده از دوری لب تو
روح من کشتی غرق شده
جسم من پاییز برف دیده
شب من جنگ خاطره و رویا
روز من سکوت و در و دیوار