مثل یه ماه میدرخشه

تو این همه سیاهی

گلاش و بو میکنه

دخترک چشم رنگی

میگه آقا آقا گل

یکی بخر بده به خانوم

مرده میگه برو کنار

اینجا خیابونه خانوم خانوما

میره رو جدول میشینه

دستای سردشو ها میکنه

صدای خنده بچه ها رو میشنوه

دوست داره جای اونا باشه

غمش از چشمش میزنه بیرون

دلم میگه برو گل بخر فریدون

میگم یه شاخه گل میدی

میگه اینا نیست فروشی