سلام من افکار سعید طوسی م

میخوام یه کم درد و دل کنم

چرا دادگاه میرین ناله کنینن

بیاین یه قانون جدید اضافه کنیم

چرا نباید پسر صیقه کنیم

چرا یه تنوع توو زندگی نداریم

خدا فراموش کرده بگه

بیاین به جای خدا حرف بزنیم

آب از آب تکون نمیخوره

چرا اینقدر دست دست بکنیم

اگه بشه به قرآن ثواب میکنین

منم قبل و بعد قرائتم دعاتون میکنم