توو یه قبر خالی

کنار قبر تو

با یه گیتار زخمی

میگذرونم تموم شب رو

با همین دست خونی

زیر این بارون شب سرد

دوست دارم تا ابد بمونم

نمیخوام تموم بشه شب

یادته با این آهنگ

توو بالکن میرقصیدیم

سیگار به دست

با شادی و بدون ترس

راستی تولدت مبارک

سی ساله شدی گلم

اگه بودی توو کافه بودیم

من میخوندم و تو میخندیدی