فندک قرمز تو

همیشه توو جیبمه

مثل یه قرص جادویی

واسه یه بیمار لاعلاج

نمیدونی چه میکنه

از تو خیلی بهتره

وقتی توو دستمه

دلم تا صبح میخنده

دیگه یادم میره

که زندگیم از تب و تاب افتاده

یادم میره

جوونیم از روی بام افتاده

فقط دیر تر از خواب های من برو

ای قاتل بی رد پا

که قلبم میلیاردی دوست داره

اما جیبم ریالی نداره